Latest news & releases

HFR014
HFR010
HFR006
1. Symfonia Lodu Ognia I Chaosu
2. Gdy Bogowie Przemówią Głosami Natury
3. Zrodziła Mnie Ziemia Skażona Kłamstwem
4. Istnienie Moje Przeniknie Ziemię
5. Tylko Truchło Pozostanie
6. Gwiazda Boga Chaosu
7. Zasypiając W Strachu
8. Dopóki Krew Nie Zastygnie W Żyłach
BP 076 / CBM 036 / ESLP 003
1. Wędrujący Wiatr
2. Tam, Gdzie Miesiąc Opłakuje Świt...
3 ...A Nurów Krzyk Wiatr Na Skrzydłach Nocy Niesie
4. Wędrowiec Wyciąga Starczą Dłoń W Stronę Gwiazd
5. W Srebrnej Łunie, Pośród Chłodów Nocy
WSSR 048 LP
Data: : 
08/05/2018
A1 Ancient Forest Gates
A2 Born Of Steel Obscurity
A3 Envenom The Viscera Of Revenge
A4 Blood Moon Empire
B1 Untrodden Fullmoon Paths (Wandering II)
B2 The Triumph Of Wolfish Destiny
B3 The Honoured Liege
B4 The Rise Of The Wolven Sun
B5 Winter Ruins And Memory (Wandering III)
WSSR 048 LP
Data: : 
08/05/2018
A1 Ancient Forest Gates
A2 Born Of Steel Obscurity
A3 Envenom The Viscera Of Revenge
A4 Blood Moon Empire
B1 Untrodden Fullmoon Paths (Wandering II)
B2 The Triumph Of Wolfish Destiny
B3 The Honoured Liege
B4 The Rise Of The Wolven Sun
B5 Winter Ruins And Memory (Wandering III)
Heritage Recordings
Hammerbolt
NSP 013 US
Spell 075
1. Ignipoten I
2.. Ogniem zwyciężamy
3. Etos zdobywców
4. Kratofania kuźni stworzenia
5. Odrodzenie
6. Ignipoten II
7. Wskrzeszając dawny płomień
8. Praźródło
9. Ignipoten III
10. Pogański monumentalizm
11. W hołdzie ziemi
12. Niegasnąca siła
Subscribe to Latest news & releases