Latest news & releases

WP-CD135
1 Transfixing Inward The Human Essence
2 Gallows As Antidote
3 Overthrow
4 When Birthgivers Recognize The Atrocity (Live)
5 Gallows As Antidote (Live)
6 Overthrow (Live)
AH05/WP479
1. Wolves Eyes - There Died a Spirit Long Ago
2. Wolves Eyes - Grandeur of the Eternal Wheel
3. Wolves Eyes - Liberation
4. Heidentor - Sorcery of Elements
5. Heidentor - Rebirth
6. Heidentor - Totemic Life Code
7. Heidentor - Heidentor
AH02/WP476
1. Resistance
2. Ancestral Might
3. Wolves of Forgotten Forests
4. The Coming Storm
AH03/WP477
1. Wolves Eyes - Loyalty
2. Wolves Eyes - Vanguard
3. Szarlem - Blood Stains the Battlefield
WPCD-122
1. Na rzece z gwiazd
2. Śniłem o Tobie pieśń
3. Dziewosłąb śmierci
4. Ponad świat z kamienia
5. Czarne dunaje
6. Poezja pustego pola
7. Leluje
8. Mój kraj nazywa się Śmierć
9. Na księżycowym jeziorze
AH01
1. Victory
2. Awakening a New Era of Heathen Glory
3. The Iron Hands of Solidarity
4. Ancient Flame
WP-CD138
1. Wings. Claws.
2. Inquire the Unknown
3. Burning in the Fire
4. Sacrifice
5. Plague Riot
6. Poison of Faith
7. Eternal Wayfarer
8. Contemplation of the Storm
9. Verily!
WP-CD107
1. ...i zaszczeka Garm
2. Jam twym orłem
3. Powiedz, ojcze...
4. Młot bogów
5. To twój bóg
6. The Land (Bathory cover)
WP-CD78
1. Wstąpienie
2. Gniew
3. Zamieć
4. Nocy milcząca
5. Skazanie
6. Wieczna ciemność
7. Popioły marnego istnienia
8. Spokój
HH166 / WP-CD134
1. Akt I: Inwokacja
2. Akt II: Bitwa
3. Akt III: Przebudzenie
4. Akt IV: Ofiarowanie
Subscribe to Latest news & releases